Brakslåning

Vi udfører brakslåning med Concept Perugini TT 260 Mulchmaskine med sideforskydning.
Maskinen er velegnet til slåning af:

  • Brak
  • Bræmmer
  • Miljøfokus arealer
  • Efterafgrøder – for nemmere jordbehandling
  • Majsstubbe – til at forhindre overvintring af majs møl
  • Tilgroede sommerhusgrunde
  • Afpudsning af græsmarker – for bedre græskvalitet og overvintring

Kontakt os for at høre nærmere.

Copyright 2021 Houen Agro - Alle rettigheder reserveret