Nyheder i foråret 2015

By Anders Dahl Thostrup on 23. januar 2015 in Gode råd
0

Det går mod lysere tider, og dermed begynder en ny sæson i marken. Her først i februar ser det ud til, vi skal slippe let over vinteren. Vi kan dermed håbe, at det ikke bliver til et længerevarende snedække, som vil have givet gode betingelser for sneskimlen og dermed fået de kraftige vintersæds marker til at ud vintre.

Vinteren er i nuværende stund ikke forbi, men snart vil de første gyllevogne finde vej i rapsen, hvis marken er farbar. Men tænk på strukturskader i jorden, kør ikke for tidligt og tænk på, hvor besværlige dybe spor i marken er, resten af sæsonen.

Vintersæden vinterbyg, hvede, rug og triticale bør vente til midt i marts med gødningen, hvor der kommer gang i afgrøden afhængig af forholdene, med vinterbyggen som den første. Houen Agro er klar til at køre flydende gødning ud i din vintersæd med vores Amazone 3000 Nova 24.m marksprøjte. Vi kan blande flydende mangan i gødningen, så du sparer en kørsel med mangan, hvilket vil sige, at mangansprøjtningen er næsten gratis.

Vi vil gerne anbefale flydende gødning, da der findes mange typer og kan bestilles i speciel blanding efter dit ønske. Det, kombineret med den store nøjagtighed gødningen kan udbringes på, og den er prismæssig yderst konkurrencedygtig, gør, at udbringningen bliver om ikke gratis, så kan udføres for en beskeden meromkostning.

Video viser vores EZ pilot autostyrings nøjagtighed og dækning af behandlet areal.

Ønsker du ikke at bruge flydende gødning, kører vi selvfølgelig også med mangansulfat m/klæbemiddel eller flydende mangan. Husk det gælder om og forebygge og ikke at komme for sent ud med mangan mod manganmangel! Vær særlig opmærksom i vinterbyggen, som betaler for meget tidlig mangan udbringning.

Midt i marts begynder ukrudtet, især græsukrudt, også at vækkes til live, og med den tidlige såning og milde efterår, er der en del græsukrudt, som har overlevet, selv om der er behandlet i efteråret. Det er derfor utroligt vigtigt at komme i gang tidligt, især hvis der ikke er behandlet mod græsukrudt i efteråret, hvis man vil have en effektiv behandling. Der findes flere effektive midler afhængig af ukrudtsproblemet. Houen Agro har gode erfaringer med Cossack OD som et godt middel, men igen, afhængig af ukrudtssammensætningen i marken. Vi er altid klar til at give vores bud på en løsning på dit problem i afgrøden. Vi er ikke længere væk end telefonen og vi kan uføre sprøjtningen præcis, hurtigt og effektivt efterfølgende.

Vi har her til sæson 2015 anskaffet en Unia Ares TXL 3000 Xtra svær diskharve, som, med sine store disks og stor aggressivitet, er suveræn til nedmuldning af store efterafgrøder og store halmmængder, uden der bliver dynger af plantemateriale til gene for den videre jordbehandling. Harven er også suveræn til opharvning til såbed i pløjefri dyrkningssystemer, da den holder en præcis dybde hele tiden på grund af den ekstra store bære rulle. Skulle der i yderst ekstreme tilfælde knibe med at nedmule en kraftig efterafgrøde eller ekstrem store majsstubbe, så kan vi anbefale en overkørsel med vores Perugini TT 260 mulchmaskine. Derved vil kapaciteten og kvaliteten af diskharvningen også forbedres meget.

Vi slår næsten alt med vores Perugini TT 260 mulchmaskine. Har du brak, bræmmer, miljøfocusarealer, majsstubbe eller anden høj vegetation, græsmarker der trænger til en slåning eller afpudsning, så ring til Houen Agro og hør nærmere eller bestil tid. Husk at det kan være billigere at slå dine marker, inden en kontrollør fra Plantedirektoratet kommer forbi.

Vores Perugini TT 260 mulchmaskine er suveræn til slåning af højt græs og små buskvækster på tilgroede sommerhus grunde og lignende. Ring og hør nærmere.

Jeg vil prøve og komme med løbene opfølgninger til, hvad der sker i løbet af året hos Houen Agro, og komme med vore anbefalinger til afhjælpning af problemer i marken.

Med ønske om en god vækstsæson og en forhåbentlig bedring af erhvervets vilkår og økonomi.

Houen Agro
V/Anders Dahl Thostrup

About the Author

Anders Dahl ThostrupView all posts by Anders Dahl Thostrup

Copyright 2020 Houen Agro - Alle rettigheder reserveret